Pewel Ślemieńska – wieś położona w Polsce, w województwie śląskim, powiecie żywieckim, w gminie Świnna. Liczba mieszkańców - w przybliżeniu – wynosi 1600 osób.

1. Położenie:

Pewel Ślemieńska położona jest w południowej Polsce, w województwie śląskim, w gminie Świnna. Do roku 1973 - kiedy to powstała Gmina Świnna – Pewel Ślemieńska należała do Gminy Ślemień. Leży na zboczach Pasma Pewelskiego, które według J. Kondrackiego jest częścią Beskidu Makowskiego (dawniej Beskid Średni)

Przez Pewel przepływa rzeka Pewlica, która wpada do Koszarawy. Wójt żywiecki - Andrzej Komoniecki wspomina o tej rzece w swoim Dziejopisie: Ósma Pewlica, a ta płynie przez wieś przezwaną Pewlą Ślemieńską, a wykapem swoim wychodzi od wierzchowin przezwanych Czeretnik albo z lasu Kozłowa wypływa

Sąsiadujące miejscowości: Pewel Mała, Mutne, Pewel Wielka, Ślemień i Gilowice.

2. Rys historyczny:

Pewel Ślemieńska najprawdopodobniej została założona na przełomie XVI i XVII wieku - jednak dokładną datę trudno jest ustalić. W 1595 roku wieś Pewla położona w powiecie śląskim województwa krakowskiego była własnością kasztelana sądeckiego Krzysztofa Komorowskiego[3]. A. Urbaniec w swojej książce „Tam, gdzie początek wody” pisze, że Państwo Ślemieńskie powstało w 1608r. a Pewel Ślemieńską wymienia się jako jedną ze wsi wchodzącą w skład tego Państwa[4]

O wsi Pewli wspomina także Jan Komorowski (kasztelan połaniecki) w swoim akcie nadania mieszczanom żywieckim lasu Kiełbasów i lasu Łyska z polem Oklem oraz prawa nadania małego polowania i rybołówstwa na rzece Koszarawie:

A granice w tym będą mieli opisane, naprzód ten z wierzchu opisany, Okiel, jako jest sam w sobie z starodawna zamierzony, między rolami miejskimi a sporyskimi, a kopcem narożnym od granic moszczańskich, potem od tego kopca granicami moszczańskimi w górę aż po potok, na którym granica rychwałdzka stanęła, a potem tym potokiem w górę granicami rychwałdzkimi do kopca, a od tego kopca zasię do drugiego kopca, a od tego kopca zasię w górę aż do wierchu Łyski, gdzie także kopiec jest usuty, potem od tego kopca wierchem Łyski do kopca narożnego od Rychwałdu, a od tego kopca wprzejmo do potoka, mianowicie Świnnej, od wsi Pewli, a potem w dół tym potokiem aż do drugiego kopca, który jest usuty nad potokiem między tąż Łyską a między wierchem Praszywka, a potem na dół tym potokiem aż do Koszarawy rzeki, a potem aż po granice sporyskie, tego wszystkiego ciż zwyż pisani mieszczanie moi żywieccy mają uywać i bronić, chronić wszelakim sposobem jako swego własnego gruntu i dziedzictwa


3. Pewel Ślemieńska dzisiaj:

źródło: wikipedia.org 

Zainteresowała Cię nasza oferta?
ZADZWOŃ: 508 484 432 / 504 058 507
NAPISZ RANCHO@RANCHOADAMA.PL

Rezerwację obsługuje system : HOTRES.pl